english  български  
 
 

За нас
Тук можете да намерите кратка информация за нас

Българската камара на агенциите за недвижими имоти е създадена през месец юни 2007 от управителите на Столични имоти, Ситис БГ и Демос с цел защитата и гарантирането на интересите на членовете на асоциацията и на останалите граждани и лица при осъществяването на сделки с недвижими имоти. Основните средства за постигането на тази цел са изработването на единни норми и стандарти, регулиращи дейността на агенциите- посредници в сделките с неджижими имоти в България и осигуряването на достъп до тези правила на всички заинтересовани лица.
Камарата на агенциите за недвижими имоти си поставя за цел да гарантира на членовете си сигурност и юридическа защита при упражняването на тяхната дейност съгласно приетите от сдружението норми и стандарти.  
Основателите на БКАНИ разработиха и пуснаха в действие уеб-базирана, обща за всички членове на сдружението база данни, имаща за цел оптимизиране на работата и минимизиране на разходите за комуникация на лицата, членуващи в асоциацията.

Новини >>
  нов член на БКАНИ
  интервю по БНТ 1
   Събития >>
  Норми и стандарти
  Стартира работата на информационната система на БКАНИ
 Copyright 2007 БКАНИ Created by webBGteam